Μικρή συνέντευξη για την μικρού μήκους ταινία στο σωματείο "μικρό" για εκδήλωση του φεστιβάλ Δράμας (Video)