Συνέντευξη στο τρίτο πρόγραμμα για την "Υστατη προσπάθεια" (Ηχητικό)