Σεμινάρια

2014 - 2015_Δραματική σχολή "ΙΑΣΜΟΣ". Διδασκαλία στο μάθημα του Κινηματογράφου

Εκπαιδευτική εργασία ως καθηγητής στο μάθημα του κινηματογράφου στη Δραματική σχολή Ίασμος τις σχολικές χρονιές 2009 και 2010