Διευθύνσεις παραγωγών

Ο Χορός της Αλογόμυγας (Short film) 2004


Για την ακρίβεια οργάνωση παραγωγής,  σε μια παραγωγή του Μένιου Δίτσα (Fasma ltd)