Βιβλία - DVD

12 Μικρά Σενάρια Γ' τόμος


ISBN 978-96087029-2-9, σελ. 196

Αγοράστε το βιβλίο από το e-shop της t-shΟrt  

Ο Γ΄ τόμος της σειράς "12 Μικρά Σενάρια", περιέχει καινούρια, ανέκδοτα και φυσικά "αγύριστα" σενάρια, δημιουργώντας, έτσι, την πρώτη, έντυπη, τράπεζα σεναρίων για μικρού μήκους ταινίες.

Στόχος μας η διάθεση των νέων αυτών σεναρίων στην κρίση των κινηματογραφιστών και η επιτυχής επιλογή τους για κινηματογραφική ταινία.

Τα σενάρια προέκυψαν από τον διαγωνισμό πολύ μικρών σεναρίων "microγραφή 2009", που διοργάνωσε η t-shΟrt.

Μία ακόμα καινοτομία της t-shOrt, και ένα φιλόδοξο σχέδιο, για μια πραγματική και με νόημα εξέλιξη στη «μικρή» ταινία, η "microγραφή 2009" υπήρξε ο πρώτος διαγωνισμός σεναρίων, άμεσα συνδεδεμένος με το διαδίκτυο, και η επιτυχία του ήταν πέρα από κάθε προσδοκία.

Στον τόμο, εκτός από τα βραβευμένα για έκδοση σενάρια, περιέχονται, σε bonus text, και τα υπόλοιπα δέκα (10) βραβευμένα σενάρια του διαγωνισμού.

Το εξώφυλλο του τόμου.