«Πραγματεία για το a.i.d.s. - Μαριανέλλα Κλώκα»

Φωτογραφίες - Από την ταινία