Παράβολο συμμετοχής για την Τράπεζα σεναρίων (δεν αφορά τη microγραφή)

Η συμμετοχή στην τράπεζα σεναρίων γίνεται με την καταβολή παράβολου υποβολής αίτησης (entry fee) αξίας 30,00 €

Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό αυτό στο λογαριασμό της t-shOrt στην τράπεζα:

VIVA WALLET  IBAN: GR3170100000000933478672602 

με την σημείωση "Τίτλος σεναρίου / Όνομα και επώνυμο".

Μπορείτε να κάνετε την κατάθεση πριν ή και μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας και να μας ενημερώσετε με ένα e-mail ώστε να ενεργοποιήσουμε την συμμετοχή σας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά.