Κανονισμός της Τράπεζας σεναρίων

 1. Η τράπεζα σεναρίων είναι θέση ανάρτησης σεναρίων για κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους.
 2. Δημιουργήθηκε από την από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία t-shOrt και λειτουργεί στο εταιρικό site της t-short
 3. Στην τράπεζα συμμετέχουν όλα τα  σενάρια και οι δημιουργοί τους ανεξάρτητα από την ηλικία τους και πρέπει να είναι Έλληνες ή ξένοι που γράφουν στην ελληνική γλώσσα.
 4. Για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή στην  τράπεζα σεναρίων απαιτείται παράβολο συμμετοχής, το οποίο καταβάλει ο ενδιαφερόμενος σεναριογράφος (www.t-short.gr/Tshort/senaria/bankFee.asp).
 5. Τα σενάρια πρέπει να γραμμένα για μικρού μήκους ταινίες και ως εκ τούτου η υπολογιζόμενη διάρκεια της ταινίας, που τα αφορούν, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 45 λεπτά. Σύμφωνα με τον τυπικό υπολογισμό για τα σενάρια (1σελίδα/1λεπτο) τα σενάρια  πρέπει να έχουν, το πολύ, 40 έως 45 σελίδες Α4.
 6. Τα σενάρια αφορούν σε όλα τα κινηματογραφικά είδη: μυθοπλασία, πειραματικός κινηματογράφος, κινούμενο σχέδιο, ντοκιμαντέρ, video art, καθώς και σε όλα τα είδη κινηματογραφικής υπόθεσης (κωμωδία, δράμα, επιστημονική φαντασία, περιπέτεια, κ.λπ). Επίσης μπορούν να υποβληθούν σενάρια εμπνευσμένα από την λογοτεχνία  ή σενάρια που είναι διασκευή συγκεκριμένων λογοτεχνικών έργων.
 7. Τα σενάρια υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση υποβολής από το site της t-shOrt.
 8. Τα σενάρια πρέπει να είναι κατοχυρωμένα. Ο σεναριογράφος  φέρει την ευθύνη της κατοχύρωσης του σεναρίου υπογράφοντας την αίτηση συμμετοχής. Συνιστούμε την κατοχύρωση των σεναρίων σας είτε στο τμήμα κατοχύρωσης της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος (www.senariografoi.gr), είτε σε συμβολαιογράφο.
 9. Μετά την κατάθεση και την αποδοχή συμμετοχής, τα σενάρια δεν μπορούν να αποσυρθούν από την τράπεζα παρά μόνο μετά από αίτημα του σεναριογράφου.
 10. Η t-shOrt μπορεί να δώσει το email του σεναριογράφου, αν αυτό ζητηθεί για την ενδεχόμενη αγορά του σεναρίου.
 11. Η t-shOrt έχει το δικαίωμα για αλλαγές του παρόντος κανονισμού με την προϋπόθεση της έγκαιρης πληροφόρησης των συμμετεχόντων.
 12. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στην τράπεζα σεναρίων σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού.