Φωτογραφίες από την εκδήλωση: ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 2ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ "microγραφή 2010"

Απο την απονιομή της microγραφής 2010