Φωτογραφίες από την εκδήλωση: ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ 4ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «microγραφή 2012»