Γεωργακάκος-Μητραλέξης Σωτήρης

Ὁ Σωτήρης Γεωργακάκος-Μητραλέξης γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1988. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Γερμανικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, ὅπου ἔγραψε τὸ σενάριο καὶ πρωταγωνίστησε στὴν ταινία μικριοῦ μήκους ΡΟΥΑ ΜΑΤ, καὶ σπούδασε κλασσικὴ φιλολογία, φιλοσοφία καὶ βυζαντινολογία στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ στὴν Freie Universität Berlin. Κατὰ τὸ διάστημα 2007/08 διηύθυνε τὸν ὅμιλο μαθημάτων φιλοσοφίας «Ἀσκήσεις Κριτικῆς Σκέψης» στὸ «λαϊκὸ πανεπιστήμιο» τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2010 ἵδρυσε καὶ ἔκτοτε διαχειρίζεται τὴν ἱστοσελίδα «φοιτητικὸ Ἀντίφωνο» (http://foit.antifono.gr/), ἐνῶ εἶναι βοηθὸς διαχειριστῆ τῆς ἱστοσελίδας «Ἀντίφωνο» (http://www.antifono.gr/). Ἔχει ἐκδώσει τὴν ποιητικὴ συλλογὴ «93 ὠδὲς καὶ ποιήματα» (ἐκδ. Tremendum, 2010). Εἶναι τακτικὸς συνεργάτης τοῦ μηνιαίου περιοδικοῦ πολιτικῆς καὶ πολιτισμοῦ manifesto. Ἀρθρογραφεῖ, μεταξὺ ἄλλων, στὸ διαδικτυακὸ περιοδικὸ «PPOL - Προοδευτικὴ Πολιτική» (http://www.ppol.gr/). Ἑτοιμάζει διδακτορικὴ διατριβὴ στὸ Βερολίνο στὰ πεδία τῆς ὀντολογίας καὶ τῆς βυζαντινολογίας.