Σεμινάρια

2012 - 2013_ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΥΘΑΡΑ ΣΤΟ BOOZ

2013_ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΥΘΑΡΑ ΣΤΟ BOOZEΗ