"Η κυρία του κυρίου", θεατρική παράσταση

Ιστορικό

.....