Επιτροπή κρίσης σεναρίων

Γνώμονας για την  επιλογή των σεναρίων είναι:

 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (Μ.Ι.Κ.), εποπτεύει και διαχειρίζεται όλη την διαδικασία της επιλογής για τη βράβευση των σεναρίων.

Η επιτροπή αποτελείται από ανθρώπους που γνωρίζουν την μικρού μήκους ταινία, την λειτουργία και τις διαδικασίες της, ώστε η απόφασή τους να προσιδιάζει στα προκαθορισμένα του διαγωνισμού. Έτσι, με βάση τα παραπάνω κριτήρια για την επιλογή των σεναρίων, η επιτροπή κρίσης μπορεί να απονείμει σε ένα σενάριο του διαγωνισμού και περισσότερα του ενός βραβεία, αν κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί τον κύριο στόχο της «microγραφής», που είναι οι κινηματογραφικές παραγωγές των σεναρίων, αλλά και η διανομή τους σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους.

 

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι:

 

* Σχετικά με το βραβείο ολοκλήρωσης σεναρίου σε ταινία κινούμενης εικόνας (animation) θα αποφασίσει επιτροπή, που θα οριστεί από Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, η οποία θα αποτελείται από ανθρώπους με εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα του animation.

  
* Σχετικά με το βραβείο καλύτερου σεναρίου με θέμα Επιστημονικής Φαντασίας θα αποφασίσει η ΑΛΕΦ. Η κριτική επιτροπή της ΑΛΕΦ για την απονομή του βραβείου, θα αποτελείται από μέλη της με εμπειρία και προϋπηρεσία στον κινηματογράφο.