Χορηγοί - Χορηγοί επικοινωνίας

Στο φετινό διαγωνισμό μας πολλοί και σημαντικοί φορείς του κινηματογραφικού χώρου, δίνουν με την προσφορά τους, δύναμη και αποτελεσματικότητα στο καίριο ζητούμενο για την μικρού μήκους ταινία... την πολύ μικρή ταινία. Τους ευχαριστούμε πολύ όλους!

Η λίστα των χορηγών εμφανίζεται με τυχαία σειρά