Κινηματογραφική διανομή

Ένα από τα κυρίαρχα σημεία του προγράμματος ήταν η κινηματογραφική διανομή.

Κάθε χρόνο οι διανομείς, για λόγους επιστροφής φόρου, διένειμαν ταινίες μικρού μήκους, που προβάλλονταν πριν από μεγάλου μήκους ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους, με μοναδικό σημαντικό κίνητρο την επιστροφή του φόρου.

Δυστυχώς ο νέος κινηματογραφικός νόμος κατήργησε την παραπάνω,  θετικότατη, για την κινηματογραφική διανομή της μικρής ταινίας, διάταξη, με αποτέλεσμα να μηδενιστεί η πιθανότητα προβολής της στις κινηματογραφικές αίθουσες. Αυτό επηρέασε και την "microγραφή" αφού,  ταυτόχρονα με την ισχύ του νέου νόμου, αποχώρησαν, από την όποια δυνατότητα βραβείων διανομής στην "microγραφή" οι εταιρείες διανομής.

Η t-shOrt γνωρίζει το ζήτημα πολύ καλά και με την κάθε ευκαιρία θα τονίζει την σημαντική αυτή Αρνητική εξέλιξη για την μικρή ταινία, ελπίζοντας στην επαναφορά του κινήτρου.