Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Από την θέση αυτή θα πληροφορείστε για τις διάφορες εκδηλώσεις του διαγωνισμού μας.