Χάρτης διαγωνισμού

Από την προκήρυξη μέχρι την κατάληξή του, ο διαγωνισμός "microγραφή" ακολουθεί μια πορεία πολύ σημαντική σε κάθε στάδιο. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα δίνει μια συνολική εικόνα για την πορεία αυτή.