Σκεπτικό

Βασικό σκεπτικό μας, η δημιουργία  πολύ μικρών σεναρίων

για ταινίες ΜΕΧΡΙ τρία (3) λεπτά.

Ο διαγωνισμός σεναρίων "microγραφή" σχεδιάστηκε από την αναγκαιότητα για ουσιαστικότερη διακίνηση της μικρής ταινίας στην κινηματογραφική αγορά. Δίνει κίνητρο στους σεναριογράφους που ενδιαφέρονται για την συγγραφή πολύ μικρών σεναρίων με δυνατές ιδέες, εξασφαλίζοντας την επικοινωνία τους με την κινηματογραφική κοινότητα. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουν τα σενάριά τους στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και σκηνοθέτες, αυξάνοντας την πιθανότητα να μεταποιηθούν σε κινηματογραφική ταινία.

Παράλληλα η σχεδιασμένη διαδικασία για την  προβολή των σεναρίων και των σεναριογράφων μέσα από τον διαγωνισμό, δίνει δυνατότητες για μια καλύτερη θέση ακόμη και στα σενάρια που δεν θα προκριθούν. Σημαντικό στοιχείο στο σκεπτικό μας, ο εμπλουτισμός της πρώτης και μοναδικής ηλεκτρονικής τράπεζας σεναρίων, ειδικά για μικρού μήκους ταινίες, (δημιούργημα της t-shOrt), μέσα από την οποία, ανά πάσα στιγμή, μπορούν να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες παραγωγής ενός σεναρίου.

Το βιβλίο, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και οι εκδηλώσεις αφορούν στην όσο το δυνατόν ισχυρή και αποτελεσματική σχέση του σεναρίου με το ζωτικό του χώρο... που σε καμία περίπτωση δεν είναι το συρτάρι του δημιουργού.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η μικρού μήκους ταινία, είδος ιδιαίτερα δύσκολο και βαθιά καλλιτεχνικό, έχει μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, την δική της αυτόνομη, αλλά σε μεγάλο βαθμό προβληματική, αντιμετώπιση. Η συνηθισμένη διάρκεια για μια μικρού μήκους ταινία είναι τα 15 με 20 λεπτά, γεγονός που την αποδυναμώνει σε παραγωγικό αλλά και σε επίπεδο διανομής. Μεγάλο ποσοστό ταινιών αγγίζει πολύ συχνά και τα 50 λεπτά, ενώ ελάχιστες κάθε χρόνο είναι οι ταινίες με πολύ μικρές διάρκειες, έλλειψη βασική για τους γνωρίζοντες τα κινηματογραφικά δεδομένα. Έτσι τα φεστιβάλ είναι η μοναδική κατάληξη των ταινιών που η διάρκειά τους είναι μεγάλη και ασύμφορη.

Οι νέοι πρέπει να μάθουν την μικρού μήκους ταινία στην πραγματική της διάσταση, που είναι η σχέση της με τον χρόνο. «Ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ταινίες μικρού μήκους, καλύτερη είναι η μικρότερη». Και αυτό γιατί η "πάλη" με τον χρόνο, δίνει την δυνατότητα για περισσότερο δύσκολη εργασία και σε σεναριακό αλλά και σε σκηνοθετικό επίπεδο. Η βασική αξία για την μικρού μήκους ταινία πηγάζει από το την αντίστροφη σχέση χρόνου - αξίας. Η μεγαλύτερη αξία στον μικρότερο δυνατό χρόνο. Με το πολύ μικρό και παραγωγικά εφικτό σενάριο, ο σεναριογράφος και με την σειρά του ο σκηνοθέτης, θα καταφέρει να δαμάσει τον χρόνο που είναι και το βασικό του εργαλείο.

Παράλληλα το τελικό προϊόν, η πολύ μικρή ταινία, με αυξημένες τις πιθανότητές της, θα μπορεί να ανταγωνιστεί και σε φεστιβαλικό επίπεδο αλλά και σε κινηματογραφική (και όχι μόνο) διανομή.

Ο κινηματογράφος στην Ελλάδα είναι μια σκόρπια υπόθεση που προσπαθεί να οργανωθεί και δεν τα καταφέρνει. Η απουσία ουσιαστικής σεναριακής παιδείας και κινηματογραφικής εκπαίδευσης είναι η αρχή του κακού.

Το πρόγραμμα "microγραφή" φιλοδοξεί και μπορεί να προσανατολίσει στην πραγματική κατάσταση και να παράξει σενάρια με τις σωστές προδιαγραφές:

δυνατή ιδέα, μικρή διάρκεια, εφικτή παραγωγή.