Στόχος

Στόχος μας η ανάδειξη των νέων σεναριογράφων, που τολμούν να τα βάζουν με τον χρόνο και δημιουργούν δυνατές ιδέες και μικροσενάρια, που θα κάνουν την διαφορά στα κινηματογραφικά δρώμενα.

Ζητούμενο τα πολύ μικρά σενάρια, ΜΕΧΡΙ τρία (3) λεπτά ταινία, που λείπουν αισθητά κάθε χρόνο από την κινηματογραφική παραγωγή και διανομή της μικρού μήκους ταινίας.