Ίκαρος-Άλμα στο μέλλον

Ιστορικό

Η ταινία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου της Έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ικαρίας, ενταγμένου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.