"Κύναστον", θεατρική παράσταση

Φωτογραφίες - Από την ταινία