"Ο Ερωτας της Μανυάνα", video art

Φωτογραφίες - Από την ταινία