Σεμινάρια

2011_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ
«μικρό & short» | Η αλφάβητος για μια ταινία (μικρού μήκους)

Ένα Κινηματογραφικό σεμινάριο για την κατανόηση της σκηνοθετικής αντίληψης με άξονα την δημιουργία μιας πολύ μικρής ταινίας.

Από την ιδέα του σεναρίου μέχρι και την ολοκλήρωση του κινηματογραφικού έργου, η γραμματική της φιλμικής γλώσσας και ο τρόπος χρήσης της, ως απαραίτητο γνωσιακό αντικείμενο προκειμένου να οικοδομηθεί μία σύνθετη καλλιτεχνική εργασία όπως αυτή της κινηματογραφικής ταινίας.

Συντονισμός:

Το σεμινάριο συντονίζει ο Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης (σκηνοθέτης παραγωγός) με προσκεκλημένους ως guest εισηγητές, πολλούς σκηνοθέτες και σεναριογράφους με ιδιαίτερη άποψη για τον κινηματογράφο μικρού μήκους.

Με το σεμινάριο συνεργάζεταιο διευθυντής Φωτογραφίας Γιάννης Φώτου, που κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παραδώσει 5 πρακτικά μαθήματα Εικονοληψίας.

Διάρκεια και Συνοπτική Εικόνα του Σεμιναρίου:

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙ 4 ΜΗΝΕΣ: 16 Συναντήσεις σε 60 πρακτικές ώρες.

Οι Συνεδρίες συνοπτικά:

    Α’ Μάθημα Γνωριμίας: την Κυριακή 16 Οκτωβρίου ώρες 17:30 – 12:30

Με τον Κυριάκο Χατζημιχαηλίδη και τον Γιάννη Φώτου

 
    Β’ Έναρξη με 3 Εισαγωγικές Συνεδρίες* με τον Κυριάκο Χατζημιχαηλίδη:

το Σάββατο 15/10 ώρες 18:30 – 21:30

την Κυριακή 16/10 ώρες 17:30 – 19:30

και την Τετάρτη 19/10 Οκτωβρίου, ώρες 19:30 – 22:30
 

*Οι τρεις πρώτες συνεδρίες επιδιώκουμε να πραγματοποιηθούν σε κοντινά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να κατανοηθούν πλήρως οι θεωρητικές βάσεις για την εισαγωγή στον κινηματογράφο αλλά και στον τομέα της σκηνοθεσίας ειδικότερα. Η κατάληξη των τριών πρώτων συναντήσεων στο βασικό στοιχείο για την αισθητική, δηλαδή την έννοια του «κάδρου», θα δώσει την αφορμή για τις επόμενες τρείς συναντήσεις με τον Δ/ντη φωτογραφίας Γιάννη Φώτου ο οποίος θα εστιάσει στην τέχνη της σύνθεσής του ως βασικό στοιχείο αισθητικής και σημειολογίας.


    Γ’ Ακολουθούν 3 Εισαγωγικές Συνεδρίες στην Εικονοληψία με τον Γιάννη Φώτου:

τις Κυριακές 23/10, 6 & 13/11 ώρες 17:30 – 20:30.


    Δ’ Ακολουθούν 10 πρακτικές Κυριακές από 20/11/2011 έως 12/2/2012

(Λήξη του σεμιναρίου).
 

Αναλυτική Εικόνα του Σεμιναρίου: Οι Συνεδρίες αναλυτικά:


    Συνεδρία 0 Κυριακή 9 Οκτωβρίου / 17:30 – 20:30 Συνάντηση γνωριμίας και εισαγωγής στην κινηματογραφική τέχνη, την κινηματογραφική παιδεία και το κινηματογραφικό σεμινάριο. Απόκτηση σχέσεων. Στην συνεδρία θα παρευρεθεί ο διευθυντής φωτογραφίας Γιάννης Φώτου εισάγοντας τις δικές του θεματικές.

    Συνεδρία 1η Σάββατο 15 Οκτωβρίου / 18:30 – 21:30 / Εισαγωγή στην κινηματογραφική τέχνη / προσέγγιση της κινηματογραφικής γλώσσας με απλά λόγια. / Ο κινηματογράφος μαθαίνεται στο Film. / Το σενάριο ως πρώτο στάδιο για την εκκίνηση ενός κιν/κου έργου. Τι είναι ιδέα? Γράψιμο ιδεών. Διάβασμα ιδεών. Συζήτηση στις ιδέες. Αποφάσεις για την διατήρησή τους η μη. Γράψτε στο σπίτι.

    Συνεδρία 2η Κυριακή 16 Οκτωβρίου / 17:30 – 20:30 / Η σχέση με τον παραγωγό και την παραγωγή. / Αρχίζει η ταινία. / Πρώτος σχηματισμός συνεργείου. / Break Down / Decoupage Το ντεκουπάζ και η χρήση του από τον σκηνοθέτη. Πως τον βοηθάει το σενάριο? Αναφορά στη οικονομία του μέσου. / Reperage / Κινηματογραφικοί όροι.

    Συνεδρία 3η Τετάρτη 19 Οκτωβρίου / 19:30 – 22:30 / Εισαγωγή στο πλάνο. Πλάνο. Γράφοντας και μιλώντας ένα πλάνο. Το πλάνο στην σχέση του με το σενάριο. Σύνθεση ενός πλάνου. Οικονομία στο πλάνο. Μονοπλάνο. Πότε πλατειάζω? Ποτέ δεν γράφουμε το πλάνο στο σενάριο. Πάντα όμως γνωρίζουμε την ύπαρξη του πλάνου στην ταινία. Συσχετισμοί με τα υπόλοιπα μέρη του πλάνου. Εισαγωγή στον τόπο του πλάνου Μήπως ξεχάσατε ότι θέλουμε μικρότερα σενάρια? Απόπειρα συγγραφής μέσα σε μία ώρα του ποιο γρήγορου σενάριου. Διάβασμα. Σχολιασμός. Γράφω. Εισαγωγή στην έννοια του κάδρου.

    Συνεδρία 4η Κυριακή 23 Οκτωβρίου / 17:30 – 20:30 / Εισαγωγή στην τέχνη της φωτογραφίας στον κινηματογράφο / Ποιός είναι ο Διευθυντής Φωτογραφίας, ποιος ο ρόλος του σε μια ταινία και ποια ακριβώς είναι η δουλειά του/ Τα πρώτα βήματα για την κατάκτηση της φωτογραφίας- φως, χρώμα - / Ποιο είναι το Film και ποιο το Digital- διαφορές, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα.

    Συνεδρία 5η Κυριακή 6 Νοεμβρίου / 17:30 – 20:30 / Βασικές αρχές φωτισμού / Φωτιστικές Συνθήκες / Φωτιστικές πηγές / Η δημιουργία της αισθητικής για μια ταινία

    Συνεδρία 6η Κυριακή 13 Νοεμβρίου / 17:30 – 20:30 / Εισαγωγή στο μέσο που λέγεται κάμερα / Φακοί- πως τους επιλέγω / Το κάδρο και πως το δημιουργώ.

    Συνεδρία 7η Κυριακή 20 Νοεμβρίου / 17:30 – 20:30 / Ο τόπος του πλάνου. Πώς συμβάλουν οι χώροι στο σενάριο? Επιλογή των χώρων. Από το σενάριο οδηγείται το reperage. Χώροι και χώροι, διαφορές και ιδιότητες. Συζήτηση όλων των προηγούμενων συνεδριών. Ο χρόνος του πλάνου. Πόσο κρατάει το πλάνο? Γενικότερα ζητήματα για την οικονομία, την περιεκτικότητα και την διάρκεια της μικρού μήκους. Ο τρόπος του πλάνου. Το Ύφος της ταινίας. Το πλάνο είναι μέρος της σκηνής. Από την λέξη στην φράση. Από την φράση στην πρόταση. Από την πρόταση στην παράγραφο. Η σκηνή σε σχέση με τον χώρο και τον χρόνο. Ανάπτυξη της σκηνής και συσχετισμός της με το υπόλοιπο σενάριο. Δομή της σκηνής. Γιατί γράφω μία σκηνή? Η secans. Από την παράγραφο στο κεφάλαιο. Ολοκλήρωση του νοήματος. Ένα μικρό σενάριο, μέσα στο μικρό σενάριο. Η απόλαυση της secans. Γιατί να γράψω μία secans. Το τελικό σενάριο.

    Συνεδρία 8η Κυριακή 27 Νοεμβρίου / 17:30 – 20:30 / Εισαγωγή στον χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας μέσα στο πλάνο. Η γνωριμία μας μαζί του. Ενδιαφέροντες και αδιάφοροι χαρακτήρες. Διαλογισμός πάνω στην φράση «είναι σα να ξέρω χρόνια». Η σχέση του χαρακτήρα με τα υπόλοιπα στοιχεία του πλάνου. Βάλτε τον χαρακτήρα να κάνει κάτι. Εισαγωγή στον διάλογο.. Ο λόγος είναι το πάν μόνο αν είναι ο απαραίτητος. Διαλογικές εξερευνήσεις μέσα από την καθημερινότητα. Τα ανέκδοτα και το μάθημα που μας δίνουν. Μιλάω πολύ σημαίνει δεν έχω τίποτα να πώ. Ο χαρακτήρας, ο λόγος και το πλάνο. Βλέπω τον χαρακτήρα, βλέπω τον ήρωα μου. Εισαγωγή στο παρελθόν του ήρωα. Από την ψυχανάλυση στο βιογραφικό του. Γιατί το κάνει αυτό? Ο μοναχικός ήρωας, ο ήρωας που συναναστρέφεται. Εισαγωγή στην παρέα του ήρωα, δεύτεροι ρόλοι. Η συνάντηση μέσα στο πλάνο. Οι άλλοι ήρωες. Πότε, πού και πόσοι?

    Συνεδρία 9η Κυριακή 4 Δεκεμβρίου / 17:30 – 20:30 / Η πολύτιμη συνδρομή του βοηθού σκηνοθέτη. Η σχέση με τον παραγωγό. Η βασική προεργασία. Το reperege. Η διανομή casting. Το συνεργείο. Η διαδικασία των συνεννοήσεων. Ο κοινός τόπος. Κοινό ύφος, κοινός ρυθμός, κοινή αισθητική. Είδος και διαδρομή της ταινίας. Κώδικες των ειδών. Σκηνικά – κοστούμια. Εικόνα.

    Συνεδρία 10η Κυριακή 11 Δεκεμβρίου / 17:30 – 20:30 / Ο τρόπος που «περπατάει» η κάμερα. Δαμάζοντας τα «κύματα». Η συναισθηματική σχέση με την ταινία. Το πολύτιμο εργαλείο που λέγεται «Decoupage». Οι πρόβες.

    Συνεδρία 11η Κυριακή 18 Δεκεμβρίου / 17:30 – 20:30 / Το γύρισμα και όλη η δομή του. Αντιμετώπιση προβλημάτων, συμπεριφορές, ψυχολογία του συνεργείου, Ο καιρός, Η τάξη, η οργάνωση, ο συντονισμός. Ο καφές σημαντική υπόθεση, κ.λπ.

    Συνεδρία 12η Κυριακή 8 Ιανουαρίου / 17:30 – 20:30 / Το μοντάζ, Ήχος. Εικόνα. Μουσική.

    Συνεδρία 13η Κυριακή 15 Ιανουαρίου / 17:30 – 20:30 / Ανακεφαλαιώσεις. Ειδικά θέματα. Η ολοκλήρωση (θεωρητικά). Etalonage, mixage.

    Συνεδρία 14η Κυριακή 22 Ιανουαρίου / 17:30 – 20:30 / Πρακτική εξάσκηση στα φώτα και την κάμερα

    Συνεδρία 15η Κυριακή 29 Ιανουαρίου / 17:30 – 20:30 / Πρακτική εξάσκηση στα φώτα και την κάμερα / Εταλονάζ / κόπια zero και 1.

    Συνεδρία 16η Κυριακή 5 Φεβρουαρίου / 17:30 – 20:30 / Φιλμ και ψηφιακό format. Διαφορές, κοινά. Στην πράξη. Κάμερα, χώρος, άνθρωποι, μηχανήματα. Οργάνωση, τάξη, συνέπεια, γνώση, ετοιμότητα, ευελιξία, κ.λπ. Η εντολή 3, 2, 1, πάμε / CUT. Απολογισμός, τελικές απορίες, προβολή ασκήσεων κλπ.

 Χρήσιμες Πληροφορίες για το Σεμινάριο

Ίσως ο δυσκολότερος τομέας στην τέχνη των οπτικοακουστικών να είναι ο τομέας της σκηνοθεσίας. Με το δεδομένο αυτό το σεμινάριο αποσκοπεί στην πλήρη κατανόηση του θέματος της σκηνοθεσίας, μέσα από μεστή και συμπυκνωμένη διαδικασία 16 συναντήσεων, κατά την οποία τα αναφερθούν, θα εξηγηθούν και θα κατανοηθούν, όλα τα στάδια που αφορούν στη τέχνη του σκηνοθέτη. Μια τέχνη τόσο δύσκολη όσο και γοητευτική. Άξονας και κινηματογραφική αναφορά στα μαθήματα θα είναι η «μικρού μήκους ταινία».

Η καλύτερη μικρού μήκους ταινία είναι η… μικρότερη.

Αν στην ίδια την ιδέα της μικρού μήκους ταινίας εμπεριέχεται το σπέρμα της μικρής διάρκειας τότε η δυσκολία που προκύπτει για τη μικρότερη δυνατή ταινία είναι ταυτόχρονα… πρόκληση! Η συμπύκνωση της ιδέας, η οικονομία στον χώρο και τις καταστάσεις, ο μικρός λιτός και περιεκτικός διάλογος και όλα τα στοιχεία που σε μικρό χρόνο θα δώσουν το μέγιστο του νοήματος και του συναισθήματος, είναι δεδομένα που χαρακτηρίζουν την μικρού μήκους ταινία. Όσο αυτά τα χαρακτηριστικά κατακτούνται τόσο ποιο εύκολα σχηματίζουν το ζητούμενο… “μικρότερο” σενάριο.

 

Μικρές ασκήσεις με κάμερα και άλλα εργαλεία θα κάνουν περισσότερο κατανοητά τα θέματα των συνεδριών μας.

Ο στόχος των συναντήσεων μας θα είναι:

Στόχος 1: Η δημιουργία πολύ μικρών ιδεών – σεναρίων maximum (2΄) λεπτών που θα χρησιμεύσουν ως ασκήσεις με κάμερα.

Στόχος 2: Η απόκτηση γνώσης της ορθής διαδικασίας του κινηματογράφου.

Στόχος 3: Η κατανόηση των εκφραστικών μέσων .

Στόχος 4: Η σχέση τέχνης και παραγωγής.

Στόχος 5: Η ολοκλήρωση και η πορεία μιας ταινίας.

Στόχος 6: Το κινηματογραφικό σύστημα.

Στόχος 7: Η σχέση του άπειρου κινηματογραφιστή με την τέχνη του κινηματογράφου.

Στόχος 8: Η ενδυνάμωση με Υπομονή και Επιμονή στην ενασχόλησή μας με το σινεμά.

Στόχος 9: Τώρα πια γνωρίζω την βιομηχανία του κινηματογράφου.

Στόχος 10: Η πρακτική λειτουργία του νέου κινηματογραφιστή στην πράξη μετά την θεωρία.

Πνεύμα και Δομή σεμιναρίων:

Αιτούμενο: Σεναριακές ιδέες και διάθεση για εργασία και ανατροπές. Συγγραφή σκηνών. Σκηνοθετική ανάπτυξη της εργασίας στις σκηνές και αποτύπωσή τους στην κάμερα με την μορφή ασκήσεων.

Προσέγγιση: Προβολές πολύ μικρών ταινιών, ελληνικών και ξένων σε κάθε μάθημα.

Προσέγγιση: Προβολές πολύ μικρών σκηνών secans ξένων ταινιών.

Φράσεις κλειδιά: «μικραίνω τη μικρή ταινία – μαθαίνω σινεμά», «μιλώ το σενάριο», «αφαιρώ όμορφες σκέψεις», «θα γίνει ταινία», «θέλω να διαβαστεί», «θέλω να έχω σχέση με την αγορά», «Θέλω να ξέρω να αναπτύσσω το θέμα στην ταινία μου» κ.λπ

Ερωτήσεις κλειδιά: Μπορώ? Γίνεται τόσο μικρό? Μα θα αρέσει? Θα τελειώσει τόσο γρήγορα? Θα βγει το νόημα? Θα συγκινηθεί ο κόσμος? Θα αφορά? Θα πετύχει? Μπορώ να γίνω σκηνοθέτης? Μα είναι τόσο σύνθετη τέχνη? Από πού ν’ αρχίσω? Κλπ.

Απαντήσεις κλειδιά: Όλα είναι εφικτά όταν κατανοούνται!

Τακτική: Γράφω μετά την κάθε συνεδρία, σκέφτομαι την υλοποίηση της ιδέας μου, πραγματοποιώ στην πράξη.


Και μην ξεχνάμε: Η μικρού μήκους ταινία είναι ο καταλληλότερος άξονας για το σεμινάριο σκηνοθεσίας όχι μόνο γιατί είναι είδος πολύτιμο στην κινηματογραφική γραφή αλλά και γιατί είναι εύχρηστο εργαλείο στις συνεδρίες υπό την έννοια της γρήγορης παρακολούθησης των ταινιών αλλά και της απλούστερης διαδικασίας των ασκήσεων μας. Είναι ταυτόχρονα το καταλληλότερο format για την εκπαίδευση μας στη συμπύκνωση των ιδεών αλλά και την οικονομία στη χρήση του χρόνου.Σχόλια