"Πνοές" (Video Αrt με ποιήματα ελλήνων ποιητών) | "Souffles" (vidéo art contenant des grandes œuvres de la littérature grecque) | "Breathings" (video art that portrays great works of greek literature) - 2015

10. Κωνσταντίνου Καβάφη "Che fece... il gran rifiuto" / "Che fece... il gran rifiuto" by C.P.Cavafy

"Che fece... il gran rifiuto" by C.P.CavafyΈνα από τα videoart εικαστικής διάθεσης πάνω σε έργα γνωστών ποιητών, που συνθέτουν τις "Πνοές", που, από την απαγγελία ως τη σκηνοθεσία και από την οπτική ως την μουσική επένδυσή τους, αποτελούν, εξ ολοκλήρου, προσωπική κατάθεση του σκηνοθέτη Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη.

"Che fece... il gran rifiuto"

Σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους ἔρχεται μιὰ μέρα
ποὺ πρέπει τὸ μεγάλο Ναί ἢ τὸ μεγάλο τὸ Ὄχι
νὰ ποῦνε. Φανερώνεται ἀμέσως ὅποιος τό ᾿χει
ἕτοιμο μέσα του τὸ Ναί, καὶ λέγοντάς το, πέρα

πηγαίνει στὴν τιμὴ καὶ στὴν πεποίθησί του.
Ὁ ἀρνηθεὶς δὲν μετανοιώνει. Ἂν ρωτιοῦνταν πάλι,
ὄχι θὰ ξαναέλεγε. Κι ὅμως τὸν καταβάλλει
ἐκεῖνο τ᾿ ὄχι –τὸ σωστὸ– εἰς ὅλην τὴν ζωή του.

Quality_Relaxation [2005]
"Missing"

Ήχοι
www.freesound.org

Αφήγηση - Μοντάζ - Σκηνοθεσία
Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης
Che fece...il gran rifiuto 

For some people the day comes
when they have to declare the great Yes
or the great No. It’s clear at once who has the Yes
ready within him; and saying it,
 
he goes forward in honor and self-assurance.
He who refuses does not repent. Asked again,
he would still say no. Yet that no—the right no—
undermines him all his life. 

(C.P. Cavafy, Collected Poems. Translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard. Edited by George Savidis. Revised Edition. Princeton University Press, 1992) 

Quality_Relaxation [2005]
"Missing"

Sounds
www.freesound.org

Recitation - Editing - Directed by
Kyriakos Chatzimichailidis