"Πνοές" (Video Αrt με ποιήματα ελλήνων ποιητών) | "Souffles" (vidéo art contenant des grandes œuvres de la littérature grecque) | "Breathings" (video art that portrays great works of greek literature) - 2015

5. Κωνσταντίνου Καβάφη "Ἐπέστρεφε" / "Come Back" by C.P.Cavafy

"Come Back" by C.P.CavafyΈνα από τα videoart εικαστικής διάθεσης πάνω σε έργα γνωστών ποιητών, που συνθέτουν τις "Πνοές", που, από την απαγγελία ως τη σκηνοθεσία και από την οπτική ως την μουσική επένδυσή τους, αποτελούν, εξ ολοκλήρου, προσωπική κατάθεση του σκηνοθέτη Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη.

Μαζί με άλλα επτά παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των βίντεο προβολών με τίτλο Time Lapse, στο Project Room του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, από 10 – 17 Μαΐου 2014, και «έμειναν» για την καλλιτεχνική, αισθητική αλλά και ουσιαστική συμβολή στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου, αφού  έτυχαν ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από το κοινό.

"Ἐπέστρεφε"

Ἐπέστρεφε συχνὰ καὶ παῖρνε με,
ἀγαπημένη αἴσθησις ἐπέστρεφε καὶ παῖρνε με –
ὅταν ξυπνᾶ τοῦ σώματος ἡ μνήμη,
κ’ ἐπιθυμία παληὰ ξαναπερνᾶ στὸ αἶμα·
ὅταν τὰ χείλη καὶ τὸ δέρμα ἐνθυμοῦνται,
κ’ αἰσθάνονται τὰ χέρια σὰν ν ́ ἀγγίζουν πάλι.

Ἐπέστρεφε συχνὰ καὶ παῖρνε με τὴν νύχτα,
ὅταν τὰ χείλη καὶ τὸ δέρμα ἐνθυμοῦνται.


Elgar Edward
"Cello Concerto II"

Pierre-e-Gilles
(Adam et Eve, 1981)

Gerhard Richter
(Ema 1992)

Andre Kertesz
(body warp in the 1930's)
(distortion_147_1933)
(distortion-38-paris-1933)
(kertesz-distortion-31-1932)

Αφήγηση - Μοντάζ - Σκηνοθεσία
Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης
Come Back 

Come back often and take hold of me,
sensation that I love come back and take hold of me—
when the body’s memory awakens
and an old longing again moves into the blood,
when lips and skin remember
and hands feel as though they touch again.
 
Come back often, take hold of me in the night
when lips and skin remember... 

(C.P. Cavafy, Collected Poems. Translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard. Edited by George Savidis. Revised Edition. Princeton University Press, 1992) 

Elgar Edward
"Cello Concerto II"

Pierre-e-Gilles
(Adam et Eve, 1981)

Gerhard Richter
(Ema 1992)

Andre Kertesz
(body warp in the 1930's)
(distortion_147_1933)
(distortion-38-paris-1933)
(kertesz-distortion-31-1932)

Recitation - Editing - Directed by
Kyriakos Chatzimichailidis