"Πνοές" (Video Αrt με ποιήματα ελλήνων ποιητών) | "Souffles" (vidéo art contenant des grandes œuvres de la littérature grecque) | "Breathings" (video art that portrays great works of greek literature) - 2015

12. Κωνσταντίνου Καβάφη "Τα βήματα" / "The Footsteps" by C.P.Cavafy

"The Footsteps" by C.P.CavafyΈνα από τα videoart εικαστικής διάθεσης πάνω σε έργα γνωστών ποιητών, που συνθέτουν τις "Πνοές", που, από την απαγγελία ως τη σκηνοθεσία και από την οπτική ως την μουσική επένδυσή τους, αποτελούν, εξ ολοκλήρου, προσωπική κατάθεση του σκηνοθέτη Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη.

"Τα βήματα"

Σ' ἐβένινο κρεββάτι στολισμένο
μὲ κοραλλένιους ἀετούς, βαθυὰ κοιμᾶται
ὁ Νέρων -- ἀσυνείδητος, ἥσυχος, κ' εὐτυχής∙
ἀκμαῖος μὲς στὴν εὐρωστία τῆς σαρκός,
καὶ στῆς νεότητος τ' ὡραῖο σφρῖγος.

Ἀλλὰ στὴν αἴθουσα τὴν ἀλαβάστρινη ποῦ κλείνει
τῶν Ἀηνοβάρβων τὸ ἀρχαῖο λαράριο
τί ἀνήσυχοι ποῦ εἲν' οἱ Λάρητές του.
Τρέμουν οἱ σπιτικοὶ μικροὶ θεοί,
καὶ προσπαθοῦν τ' ἀσήμαντα τῶν σώματα νὰ κρύψουν.

Γιατί ἄκουσαν μιὰ ἀπαίσια βοή,
θανάσιμη βοὴ τὴν σκάλα ν' ἀνεβαίνει,
βήματα σιδερένια ποῦ τραντάζουν τὰ σκαλιά.

Καὶ λιγοθυμισμένοι τώρα οἱ ἄθλιοι Λάρητες,
μέσα στὸ βάθος τοῦ λαράριου χώνονται,
ὁ ἕνας τὸν ἄλλονα σκουντᾷ καὶ σκουντουφλᾷ,
ὁ ἕνας μικρὸς θεὸς πάνω στὸν ἄλλο πέφτει
γιατί κατάλαβαν τί εἶδος βοὴ εἶναι τούτη,
τάνοιωσαν πιὰ τὰ βήματα τῶν Ἐριννύων.


Iannis Xenakis & DJ Spooky
Section 2

Debussy Claude
Carnaval for piano, Op. 9 Excerpt(s)
arr for orchestra by Ravel

Φωτογραφία 1
Προτομή του Νέρωνος

Φωτογραφία 2
Μικρό οικογενειακό ιερό, αφιερωμένο
στους Εφέστιους Θεούς "Λάρητες"
από οικία της Πομπηίας (1ος αι. μ.Χ.)

Αφήγηση - Μοντάζ - Σκηνοθεσία
Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης
The Footsteps 

Eagles of coral
adorn the ebony bed
where Nero lies fast asleep—
callous, peaceful, happy,
in the prime of his body’s strength,
in the fine vigor of youth.
 
But in the alabaster hall that holds
the ancient shrine of the Aenobarbi
how restless the household gods—
they tremble, the little Lares,
and try to hide their insignificant bodies.
They’ve heard a terrible sound,
a deadly sound coming up the stairs,
iron footsteps that shake the staircase;
and now faint with fear, the miserable Lares
scramble to the back of the shrine,
shoving each other and stumbling,
one little god falling over another,
because they know what kind of sound that is,
know by now the footsteps of the Furies. 

(C.P. Cavafy, Collected Poems. Translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard. Edited by George Savidis. Revised Edition. Princeton University Press, 1992) 


Iannis Xenakis & DJ Spooky
Section 2

Debussy Claude
Carnaval for piano, Op. 9 Excerpt(s)
arr for orchestra by Ravel

Photo 1
Bust of Nero

Photo 2
Small family shrine, dedicated to the Gods "Larites"
from a house of Pompeii (1st cent. AD) 

Recitation - Editing - Directed by
Kyriakos Chatzimichailidis