"Πνοές" (Video Αrt με ποιήματα ελλήνων ποιητών) | "Souffles" (vidéo art contenant des grandes œuvres de la littérature grecque) | "Breathings" (video art that portrays great works of greek literature) - 2015

18. Κωνσταντίνου Καβάφη "Μέρες τοῦ 1903" / "Days of 1903" by C.P.Cavafy
Ένα από τα videoart εικαστικής διάθεσης πάνω σε έργα γνωστών ποιητών, που συνθέτουν τις "Πνοές", που, από την απαγγελία ως τη σκηνοθεσία και από την οπτική ως την μουσική επένδυσή τους, αποτελούν, εξ ολοκλήρου, προσωπική κατάθεση του σκηνοθέτη Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη.

"Μέρες τοῦ 1903"

Δὲν τὰ ηὖρα πιὰ ξανὰ - τὰ τόσο γρήγορα χαμένα...
τά ποιητικὰ τὰ μάτια, τὸ χλωμὸ
τὸ πρόσωπο... στὸ νύχτωμα τοῦ δρόμου...

Δὲν τα ηὖρα πιὰ - τ’ ἀποκτηθέντα κατὰ τύχην ὅλως,
ποὺ ἔτσι εὔκολα παραίτησα
καὶ ποὺ κατόπι με ἀγωνίαν ἤθελα.

Τὰ ποιητικὰ τὰ μάτια, τὸ χλωμὸ τὸ πρόσωπο,
τὰ χείλη ἐκεῖνα δὲν τὰ ηὖρα πιὰ.


Αφήγηση - Μοντάζ - Σκηνοθεσία

Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης
Days of 1903 

I never found them again—all lost so quickly...
the poetic eyes, the pale face...
in the darkening street...
 
I never found them again—mine entirely by chance,
and so easily given up,
then longed for so painfully.
The poetic eyes, the pale face,
those lips—I never found them again.

(C.P. Cavafy, Collected Poems. Translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard. Edited by George Savidis. Revised Edition. Princeton University Press, 1992) 

Recitation - Editing - Directed by
Kyriakos Chatzimichailidis