"Πνοές" (Video Αrt με ποιήματα ελλήνων ποιητών) | "Souffles" (vidéo art contenant des grandes œuvres de la littérature grecque) | "Breathings" (video art that portrays great works of greek literature) - 2015

14. Κωνσταντίνου Καβάφη "Μέσα στα καπηλειά" (Ακουστικό) / "In the Tavernas" by C.P.Cavafy (Acoustic)C.P. Cavafy "In the tavernas"Ένα από τα videoart εικαστικής διάθεσης πάνω σε έργα γνωστών ποιητών, που συνθέτουν τις "Πνοές", που, από την απαγγελία ως τη σκηνοθεσία και από την οπτική ως την μουσική επένδυσή τους, αποτελούν, εξ ολοκλήρου, προσωπική κατάθεση του σκηνοθέτη Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη.

"Μέσα στά καπηλειά"

Μέσα στά καπηλειά καί τά χαμαιτυπεῖα
τῆς Βηρυτοῦ κυλιέμαι. Δέν ἤθελα νά μένω
στήν Ἀλεξάνδρεια ἐγώ. Μ' ἄφισεν ὁ Ταμίδης•
κ' ἐπῆγε μέ τοῦ Ἐπάρχου τόν υἱό γιά ν' ἀποκτήσει
μιά ἔπαυλι στόν Νείλο, ἕνα μέγαρον στήν πόλιν.
Δέν ´εκανε νά μένω στήν Ἀλεξάνδρεια έγώ. -
Μέσα στά καπηλειά καί τά χαμαιτυπεῖα
τῆς Βηρυτοῦ κυλιέμαι. Μές σ' εὐτελή κραιπάλη
διάγω ποταπῶς.  Τό μόνο πού μέ σώζει
σάν ἐμορφιά διαρκής, σάν ἄρωμα πού ἐπάνω
στήν σάρκα μου ἔχει μείνει, εἶναι πού εἶχα δυό χρόνια
δικό μου τόν Ταμίδη, τόν πιό ἐξαίσιο νέο,
δικό μου ὄχι γιά σπίτι ἤ γιά ἔπαυλι στόν Νείλο.

Josef Strauss
Sphärenklänge, Walzer
(op. 235)

Frederic Chopin
"Nocturnes"
(op. 48, No 1 C minor)

Αφήγηση - Μοντάζ - Σκηνοθεσία
Κυριάκος ΧατζημιχαηλίδηςIn the Tavernas 

I wallow in the tavernas and brothels of Beirut.
I didn’t want to stay
in Alexandria. Tamides left me;
he went off with the Prefect’s son to earn himself
a villa on the Nile, a mansion in the city.
It wouldn’t have been right for me to stay in Alexandria.
I wallow in the tavernas and brothels of Beirut.
I live a vile life, devoted to cheap debauchery.
The one thing that saves me,
like durable beauty, like perfume
that goes on clinging to my flesh, is this: Tamides,
most exquisite of young men, was mine for two years,
and mine not for a house or a villa on the Nile. 

(C.P. Cavafy, Collected Poems. Translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard. Edited by George Savidis. Revised Edition. Princeton University Press, 1992) 

Josef Strauss
Sphärenklänge, Walzer
(op. 235)

Frederic Chopin
"Nocturnes"
(op. 48, No 1 C minor)

Recitation - Editing - Directed by
Kyriakos Chatzimichailidis