Τι κολυμπάει και γελάει;

Ιστορικό

Η ταινία έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος "μικροφίλμ 2002".
Η επεξεργασία του σεναρίου πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου