«Πραγματεία για το a.i.d.s. - Νίκος Δέδες»

Ιστορικό

Το ντοκιμαντέρ «ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV» δημιουργήθηκε με βασικό άξονα την ολοκλήρωση της μεγάλου μήκους σπονδυλωτής ταινίας "Θετικές Ιστορίες"
προκειμένου να προκύψει εξάλεπτης (6') διάρκειας υλικό για την secans των αρχικών τίτλων της ταινίας.