«Πραγματεία για το a.i.d.s. - Παναγιώτης Βότσης»

Σενάριο

Δεν υπάρχει σενάριο δεδομένου του ντοκιμαντερίστικου ύφους. Όλες οι αναφορές στο ντοκιμαντέρ «ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV» σχετίζονται με την γνώση και την άμεση ή έμμεση εμπειρία των ομιλητών για τον ιό H.I.V.