Ύστατη προσπάθεια

Σκηνοθεσία

Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης

* Η ταινία είναι σκηνοθετημένη από τον Κυριάκο Χατζημιχαηλίδη και όλα τα στοιχεία της είναι ανεπτυγμένα στο site του Κυριάκου. Για συντομία μπορείτε να μεταφερθείτε στην ταινία απο εδώ: "Υστατη προσπάθεια (2003)