Ο Χριστός σταμάτησε στου Γκύζη

Φωτογραφίες - Από την ταινία