Χρήστος και Δήμητρα (συμπαραγωγή)

Φωτογραφίες - Από την ταινία