10 προτάσεις για σωστή τήρηση

Ιστορικό

Το Video προτάθηκε από την Θετική Φωνή στην οποία και ανήκει η παραγωγή του και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της t-shOrt σκηνοθετημένο από τον Κυριάκο Χατζημιχαηλίδη και τον σχεδιασμό - εκτέλεση του animation από τον Σπύρο Σιάκκα.