Εκτέλεση παραγωγών

Ο χορός της αλογόμυγας (2004)


"Ο χορός της αλογόμυγας" του Χάρη Βαφειάδη εγκεκριμένη απο το μικροφίλμ, είναι παραγωγή της Fasma ltd και η t-short συνέβαλε στην οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής.